Instagram

קפה דור 3

Menu

חוות הגידול שלנו

לאחר שנים של מחקר ואינסוף מבחני טעימות, נבחרו למקום, חמישה זני קפה, single estate (חד זניים), שאי אפשר לשתות בשום מקום אחר. זני קפה ייחודיים, מחוות הגידול הטובות והמיוחדות בעולם. חוות גידול המתמחות בגידול specialty coffee – תו תקן עולמי לאיכות, המבטיח תנאי גידול אופטימליים ופולי קפה מושלמים ללא פגמים.